Visegrad Summer
Table Tennis Cup

Date: 2015, 8. 14. - 16.

Where: Lednicko-valtický areál, Czech republic

The programme:

Friday 14th August

approx. till 15:00 arrival of the teams
16:30 – 18:00 common practise
18:30 – 20:30 meeting of the coaches + dinner
20:30 – evening sightseeing in Valtice

Saturday 15th August

breakfast
10:00 – opening ceremony
10:15 – 12:30 tournament (singles, doubles, teams competitions – players will be mixed for doubles and teams)
12:30 – 14:00 lunch
14:30 – 15:30 exhibition of extraleague players
15:30 – 18:00 tournament (singles, doubles, teams competitions – players will be mixed for doubles and teams)
18:00 final ceremony
18:30 – 20:30 dinner
20:30 evening sightseeing in Lednice

Sunday 16th August

breakfast
9:00 –10.00 sightseeing in Břeclav
10.00 – 13:00 river ship trip for all participants, for coaches workshop focused on trends in modern table tennis

Press:

Tečka za vydařenou mezinárodní akcí

Byla dokončena brožura, která uzavírá vydařenou mezinárodní sportovní akci, kterou oddíl stolního tenisu MSK Břeclav uspořádal v srpnu 2015 na Břeclavsku. Visegraed Table Tennis Summer Cup 2015 byl setkáním mládeže čtyř zemí Visegradu – maďarské Statisztiky Budapešť, polského AZS Wroclaw, slovenského MSK Čadca a českého MSK Břeclav. Desítka reprezentantů každé z účastnických zemí s jejich trenéry a doprovody byli tři dny pospolu, na trénincích, vlastním turnaji i při doprovodných volnočasových aktivitách. Významným výstupem této akce, první svého druhu, byl pracovní seminář vedoucích trenérů jmenovaných čtyř klubů, kteří si vyměnili své zkušenosti z práce s mládeží. Po bohaté diskusi byly přijaty jisté závěry, které jsou nosným obsahem publikace. Text je dvojjazyčný (český a anglický), doplněný fotografiemi, které průběh akce dokreslují.

Visegrad 2015 – akce hodná následování

Břeclav (Jaroslav Hýbner). Od pátku 14.srpna až do následující neděle zněla na Břeclavsku mladá angličtina. Byl to dorozumívací jazyk mladých stolních tenistů z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky, kteří se zúčastnili za pořadatelství oddílu ST MSK Břeclav Visegrad Summer Table Tennis Cup 2015. Smyslem této akce bylo sblížit mladé sportovce čtyř sousedících zemí. Jistě není bez souvislosti, že ve Statisztice Budapešť, MSK Čadca, AZS Wroclaw i v MSK Břeclav se hraje nebo se hrála nejvyšší domácí soutěž družstev mužů či žen, a že tudíž má mládež těchto klubů před sebou vzory, na které se může postupně výkonnostně dotahovat. Také přítomní trenéři desetičlenných výběrů jmenovaných klubů nejsou žádnými nováčky, naopak mají za sebou bohatou úspěšnou kariéru. Nejzkušenější z nich je jistě Ištván Fülop, z jehož dílny vyšly legendární reprezentantky Maďarska Csilla Bátorfy, Kristina Toth, sestry Wirth a také aktuální jednička MSK Vivien Ellö. Pracovní seminář čtveřice trenérů, který proběhl během prvních dvou dnů plných hraní u čtrnácti stolů ve sportovní hale ve Valticích a vyvrcholil závěrečným shrnutím poznatků při plavbě lodí po Dyji, byl plný hlubokých myšlenek. Jednalo se o trendech výchovy mladých stolních tenistů, jak se v tom kterém klubu praktikuje. V mnohém se trenéři vzácně shodli, ale byly i jisté rozdíly, pramenící z odlišných podmínek v jednotlivých centrech. Myšlenkově nejblíže si byly pohledy MSK a Wroclawi. Závěry nezůstanou utopeny v Dyji, budou zveřejněny v tištěné publikaci, aby mohly pomoci i v dalších oddílech v jejich záslužné práci s mládeží. Také mladí sportovci si účasti na Visegrad Summer Table Tennis Cup 2015 užili. Kromě poměření výkonnosti došlo i k navazování přátelství, která se jistě budou v budoucnu posilovat při dalších startech na mezinárodních akcích. Shrnuto akce, kterou uspořádal oddíl stolního tenisu MSK Břeclav, se vydařila a všichni zúčastnění se shodli na tom, že by neměla zůstat osamocena, měla by mít v budoucnu pokračování. Ať již znovu na Břeclavsku, nebo ještě lépe střídavě v dalších třech zemích, sdružených ve smlouvě z Visegradu.

Mládí Visegradu míří na Břeclavsko

Břeclav. Čtyři sousedící země, sdružené smlouvou z Visegradu, mají na velmi dobré úrovni stolní tenis. V Maďarsku, Polsku, Slovensku i České republice se v městech, která vyšlou k Visegrad Summer cupu 2015 na Břeclavsko své mladé sportovce, hraje nebo hrála domácí nejvyšší soutěž. V celku žen MSK se dokonce objevily hráčky všech tří partnerských zemí – Zuzana Demjanová-Poliačková ze Slovenska, Antonina Szymaňska z Polska a Vivien Ellö z Maďarska. Statisztika Budapešť, MSK Čadca, AZS Wroclav i MSK Břeclav mají v péči širokou základnu mládeže, na jejíž výchově pracují zkušení trenéři. Jejich pracovní seminář při připravované víkendové akci (14.-16.srpna) určitě přinese pro všechny přínosnou výměnu zkušeností. Závěry jejich jednání budou shrnuty do dvojjazyčné publikace (česky a anglicky). Aby se ještě více zdůraznil mezinárodní punc akce, bude se v sobotu na turnaji v soutěži čtyřher hrát v mixované podobě. Např. Čech se Slovákem, Maďar s Polákem atp. Každý tak bude moci prokázat svou adaptabilitu na hru neznámého partnera a přispěje to i k bližšímu vzájemnému poznání. Pozoruhodná akce, která je první svého druhu, by měla mít v budoucnu pokračování. Mezinárodní spolupráce stolních tenistů již od složek mládeže je pro mladé sportovce tím nejlepším motivačním faktorem. Přípravy na Summer cup vrcholí, aby od pátečního odpoledne mohlo proběhnout vše podle vypracovaného plánu.

Stolní tenisté Visegrádu navštíví Lednicko-valtický areál

Břeclav. Není mnoho akcí mezinárodního charakteru, které jsou pořádány na území regionu Břeclav. Jednou z nich bude „Visegrad Summer Table Tennis Cup“ mladých stolních tenistů čtyř zemí Visegrádu, který se uskuteční 14.-16.srpna v Lednicko-valtickém areálu za pořadatelství oddílu stolního tenisu MSK Břeclav. Kromě desítky mladých hráčů pořadatelského klubu se akce zúčastní stejný počet reprezentantů Statisztiky Budapešť (Maďarsko), Wroclawi (Polsko) a Čadce (Slovensko). Na první den je plánován společný trénink, druhého dne dojde k měření sil na kontrolním turnaji a pamatováno bude i na doprovodné akce, ať již to bude prohlídka Břeclavi, Valtic a Lednice, nebo projížďka lodí po Dyji. Součástí této významné sportovní akce bude i workshop (pracovní seminář) trenérů všech čtyř výprav, na němž si budou vyměňovat své zkušenosti s výchovou mladých stolních tenistů, která jistě má v jednotlivých zemích své odlišnosti. Seminář, který se uskuteční při jízdě lodí, má za cíl vzájemně obohatit pohledy trenérů na danou problematiku o nové poznatky.
V úterý 28. července proběhne na koupališti v Břeclavi promo akce, která je první vlaštovkou před blížícím se Letním pohárem stolních tenistů zemí Visegrádu. Bude zde možnost zahrát si stolní tenis a dozvědět se něco bližšího o připravované akci od zástupců oddílu stolního tenisu MSK.